Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн төв лаборатори, аймгийн Мал эмнэлгийн газрын даргын баталсан хамтарсан гэрээний дагуу

малын гоц халварт шүлхий болон БММӨ-НИЙ халдварыг тандан илрүүлэх, эрүүлийг нотлох зорилгоор Шүлхий болон Бог малын мялзан өвчний тандалт судалгааны ажил хийгдэж байна. Тус ажлын хүрээнд 7 сумын 16 багийн 100 өрхийн 1860 малаас цусны дээж цуглуулж аймгийн МЭГ-ын лабораторид шинжлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаад байна.
Аймгийн мал эмнэлгийн газар