Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

        Манай аймгийн 23 сум, 1 тосгоны мал эмнэлгийн тасагт ажиллаж байгаа орон нутгийн мэргэжилтнүүдийн ажиллах нөхцлийг сайжруулах,

Мал, амьтны өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, нийтийн эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдлыг сахин хамгаалахад дутагдалтай байсан Мал эмнэлгийн үйлчилгээний машин,  сумын мал эмнэлгийн тасагт мотоцикл, иж бүрэн компьютер, оффисын тавилга, лабораторид сүүний чанар шалгах лактоскан зэрэг  нийт 143,2 сая төгрөгийн  техник, төхөөрөмж олголоо.