Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

    Монгол улсын засгийн газрын 2020 оны 178 дугаар тогтоол, Улсын Онцгой комиссын 2020 оны 20 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлж ажиллахтай холбогдуулан Монгол Улсын Ерөнхий малын эмчийн 2020 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 04 дугаартай  албан даалгаврын биелэлтийг ханган ажиллаж байна.


1.Уг ажлын хүрээнд  УОК-ын 178 тогтоолийн дагуу нийт албан хаагчдад мэдээлэл танилцуулан албан хаагчдыг онлайнаар ажил үүргээ явуулах чиглэл өгөн 23 сум 1 тосгоны мал эмнэлгүүдийн тасаг, ЗДТГ, Мал эмнэлгийн газар, ОБГ, Цагдаа, ЗӨСТ, МХГ, Хүн эмнэлэг,  Сургууль, Цэцэрлэгийн байгууллагууд хамтран ажиллаж байна.


2. Энэ хугацаанд шалган нэвтрүүлэх товчоогоор нэвтэрч буй  мал эмнэлгийн гэрчилгээ, зөвшөөрөлтэй мал, мах, хүнс нийлүүлэгч, тээвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүд иргэдийн тээврийн хэрэгслийг зориулалтын бодисоор халдваргүйтгэл хийж заавар зөвлөмжөөр ханган ажиллаж байна.